ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie


83-110 Tczew   ul. Gdańska 17
tel. 58 531 55 16   fax 58 531 46 24
e-mail: poczta@zse.tcz.pl
   AKTUALNOŚCI
Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu Erasmus+

Z radością informujemy, że od 31 grudnia 2017 roku w naszej szkole realizowany będzie kolejny projekt Erasmus+ pt. Praktyka za granicą - szansa na sukces zawodowy uczniów. W ramach tego działania 38 uczniów wyjedzie na praktykę zawodową do Lizbony, Portugalia
Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów klas trzecich techników: hotelarskiego, handlowego, organizacji reklamy oraz żywienia i usług gastronomicznych

Uczestnictwo w projekcie obejmować będzie różne aktywności, w tym udział w kursie języka angielskiego w szkole i online, zajęciach przygotowania kulturowego i zajęciach z psychologiem, a także odbycie praktyki zawodowej w Lizbonie i korzystanie z pakietu zajęć turystyczno-kulturowych w Portugalii.
Uczestnicy projektu zostaną wybrani wg następujących kryteriów naboru: opinia wychowawcy klasy, oceny śródroczne z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego za I półrocze roku szkolnego 2017/2018, wynik testu z języka angielskiego. Dodatkowe punkty przyznane zostaną osobom, które zamieszkują na terenie wiejskim, posiadają decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, wychowują się w rodzinie wielodzietnej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie do dn. 18 grudnia 2017 r. u koordynatora projektu – p. Jolanty Furmanik (s. 38A).

Terminy testów z języka angielskiego:

Klasy 3g i część gastronomiczna klasy 3h/g: poniedziałek 18 grudnia 2017, godz. 15.05, sala 38A
Klasa 3H i 3h: wtorek 19 grudnia 2017, godz. 15.05, sala 38A
Klasa 3R: wtorek 19 grudnia 2017, godz. 14.15, sala 38A

Terminy testów mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach uczniowie zostaną poinfor-mowani osobnym komunikatem.

Wizyty studyjneW dniu 5 grudnia 2017 roku uczniowie klasy 2 H, 2h/g, 3 h/g (grupy gastronomiczne) odbyli wizyty studyjne w ramach projektu Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pt. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020. Uczniowie pod opieką p. Magdaleny Kacik, p. Joanny Lubińskiej i p. L. Pytka odwiedzili Zakład Porcelany w Lubjanie (etapy produkcji porcelany) i Hotel Niedźwiadek we Wdzydzach (usługi SPA, usługi gastronomiczne, usługi dodatkowe dla rodzin i dzieci, jednostki mieszkalne).


Udział w tym projekcie zapoznał młodzież z profilem działalności danego przedsiębiorstwa, organizacją pracy i wyposażeniem stanowisk pracy.

Nie samym chlebem człowiek żyję"Nie samym chlebem człowiek żyję..."-powiedziała nasza wychowawczyni J.Spławińska i razem z p. B. Antoniuk zabrała nas w niedzielę 3.12.2017r. do Teatru Szekspirowskiego do Gdańska na przedstawienie multimedialne "Cuda nocy" odbywające się w ramach Dni Kultury Węgierskiej na Pomorzu.

Rzeczywiście dla nas przyszłych technologów żywienia performance był zaskakujący, pełen metafor, pobudzający naszą wyobraźnie i bardzo ciekawy; połączenie tańca nowoczesnego z projekcją multimedialną. Bajkowe i urzekające otoczenie Jarmarku Świątecznego na placu przed teatrem również wprowadziło nas w magię i tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia. Teraz mamy apetyt na więcej....

Uczniowie klasy 2 g.
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.