ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie


83-110 Tczew   ul. Gdańska 17
tel. 58 531 55 16   fax 58 531 46 24
e-mail: poczta@zse.tcz.pl
   AKTUALNOŚCI
Komunikaty

Egzaminy poprawkowe w sierpniu (dotyczy kl. I-III)

28 sierpnia godzina 8.00
j. polski, j. rosyjski, j. angielski
sala 110

29 sierpnia godz. 8.00
matematyka, geografia, sprzedaż w reklamie
sala 43
Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzaminy pisemne odbędą się

22 sierpnia (wtorek) - matematyka godz. 9.00 sala gimnastyczna
poziom podstawowy (170 min.)
22 sierpnia (wtorek) – język polski godz. 9.00 sala 108
poziom podstawowy (170 min.)
22 sierpnia (wtorek) - język angielski godz. 9.00 sala 110
poziom podstawowy (170 min.)

Egzaminy ustne odbędą się 24 sierpnia w czwartek
język polski godz. 9.00 sala 105a
język angielski godz. 9.00 sala 105b
W dniu 10.08.2017 r. Starostwo Powiatowe w Tczewie dokonało aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w Szkołach Powiatu Tczewskiego".

Załączniki

Deklaracja uczestnictwa nauczyciele
Deklaracja uczestnictwa uczniowie
Formularz uczestnictwa - nauczyciele
Formularz uczestnictwa - osoby pracujące informacje dodatkowe-uczniowie
Formularz uczestnictwa - uczniowie
Informacja
Oświadczenie nauczyciela 1
Oświadczenie nauczyciela 2
Oświadczenie ucznia 1
Oświadczenie ucznia 2Uwaga zmiana organizacji ruchu.

UWAGA!

W związku z remontem ulicy Jedności Narodu
Brama wjazdowa na teren Zespołu Szkół Ekonomicznych od strony ulicy Jedności Narodu będzie zamknięta

Dojazd do pokoi gościnnych
(budynek internatu ZSE)
od strony ulicy Gdańskiej

Świadectwa dojrzałości

MATURZYSTO!
Świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego
będą wydawane w dn. 30 czerwca w godzinach od 9.00 do 14.00
w sekretariacie szkoły wg następującego harmonogramu:

  • 4 EA i 4 EB - godziny 9-10
  • 4 G i 4H - godziny 10-11
  • 4 R i 4H/h - godziny 12-14
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.