Kapsuła czasu...

W poniedziałek 12 października 2015 r. w ramach obchodów 70-lecia szkoły Dyrektor Szkoły Jerzy Cisewski zasadził dąb który ma rosnąć dla nowych pokoleń tczewskiego Ekonomika. Zakopał też pamiątkową „kapsułę czasu” w której znalazły się życzenia oraz pamiątkowe zdjęcie szkoły.

Ogłoszono wyniki konkursu na Logo 70-lecia ZSE, konkursu na plakat o Zespole Szkół Ekonomicznych oraz konkursu literackiego na wywiad z absolwentem szkoły.
Otwarcie wystawy...

2 października 2015 roku na placu przed dworcem PKP w Tczewie odbyła się uroczystość otwarcia wystawy pt. 70 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie. W otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście: starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski, była dyrektor szkoły Eleonora Lewandowska, dyrektor szkoły Jerzy Cisewski, nauczyciele i przedstawiciele młodzieży.
Twórcy wystawy przedstawili koncepcję wystawy. Omówili zawartość merytoryczną wystawy oraz proces jej powstawania. Wystawę zrealizował zespół pedagogów ZSE: Danuta Bergiel, Maria Bilińska, A. Czystaw, E. Kołodziejczyk, H. Niemczyk.

Ważnym momentem spotkania było przecięcie wstęgi i wystąpienie Starosty Tczewskiego.

Głównym celem wystawy jest przybliżenie mieszkańcom Tczewa i gościom naszego miasta dorobku i osiągnięć naszej szkoły. Na planszach pojawiły się między innymi informacje o kierunkach kształcenia i osiągnięciach z tym związanych, ale także wizytówki absolwentów, którzy mają w swym dorobku dokonania naukowe, zawodowe lub artystyczne. Zaprezentowane zostały także zdjęcia prezentujące uczniów i absolwentów podczas zajęć lekcyjnych oraz uroczystości szkolnych, regionalnych i środowiskowych. Nie zapomnieliśmy też o historii naszego internatu.
Trudno 70 lat pracy i działania szkoły zamknąć na kilkunastu planszach, trudno z bardzo wielu starych i nowszych zdjęć wybrać te najbardziej charakterystyczne, trudno napisać i pokazać wszystkie ważne postaci, które związane były ze szkołą w ciągu 70 lat. Niech ta wystawa będzie swoistym podziękowaniem dla tych, których żmudna, codzienna praca przyczyniła się do stworzenia dobrego wizerunku naszej szkoły.

Autorki wystawy

Logo 70-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych...
Uwaga absolwenci Ekonomika... 1 2
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.