Plany rozwoju szkoły...

3.0. OPIS KONCEPCJI Z BILANSEM TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza Stanisława Pasierba w Tczewie.
ul. Gdańska 17
83-110 Tczew

3.1. DANE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1.1. Inwestor:
STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE
ul. J. Dąbrowskiego 18

3.1.2. Biuro projektowe:
ARCHITEKT RAFAŁ JACASZEK
LIPOWA 23
10-065 OLSZTYN

3.1.3. Lokalizacja inwestycji:
DZIAŁKI NR: 195/3 ; 196


3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
  • Umowa z Inwestorem
  • Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem w skali 1:500
  • Uzgodnienia z inwestorem
  • Obowiązujące przepisy, normy i normatywy projektowania.

3.3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Tematem opracowania jest koncepcja zagospodarowania terenu dla Zespółu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza Stanisława Pasierba w Tczewie.


3.4. OPIS TERENU I ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja realizowana będzie w Tczewie przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza Stanisława Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 na działkach :195/3 ; 196; Obecne zagospodarowanie terenu jest niespójne i wymaga modernizacji poprzez wprowadzenie przestrzeni przeznaczonych do wypoczynku oraz do aktywności fizycznej.
W części północnej istnieje ogród pracowników szkoły przylegający do pomieszczeń mieszkalnych. W części południowo - wschodniej istnieje mały park o dość wyraźnej formie wymagający rewitalizacji.
Przy szkole znajduje się boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej oraz boisko asfaltowe do koszykówki. Teren wokół internatu jest bardzo nieuporządkowany. Dotyczy to w szczególności terenu przylegającego do stołówki.
Działka będąca przedmiotem opracowania jest uzbrojona. Znajdują się na niej nienormatywne drogi dojazdowe oraz zieleń niska i wysoka . Ukształtowanie terenu jest mało zróżnicowane.
Działka stanowiąca obszar zagospodarowania sąsiaduje :
-od strony zachodniej z drogą szybkiego ruchu – Aleją Solidarności.
-od strony północnej z obszarem zabudowy wielorodzinnej.
-od strony wschodniej z ulicą Gdańską.
-od strony południowej z obszarem zabudowy wielorodzinnej.


3.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zachowuje istniejące wjazdy na teren działki Wjazd na teren działki od strony ulicy Gdańskiej oraz Jedności Narodu. Dojazd do internatu zaprojektowano jako ciąg
pieszo- jezdny po stronie zachodniej. Przy obecnym wjeździe zaprojektowano parking na 38 samochodów. Parkingi dla gości hotelowych zlokalizowano w ilości 22 miejsc w pobliżu internatu.
Od strony wschodniej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sali zaprojektowano lokalizacje nowej sali sportowej która wraz z istniejącymi budynkami tworzy ramy placu apelowego. Wzdłuż placu zaprojektowano boisko do tenisa ziemnego , dwa boiska do siatkówki plażowej , boisko do piłki nożnej 60 x40 m , boisko do koszykówki oraz rzutnie do pchnięcia kulą.
W części zachodniej przeprojektowano istniejący park wprowadzając nowy ciąg pieszo-jezdny łączący internat z ulicą Gdańską . Zaprojektowano ścieżki i place wypoczynkowe.
W patio między internatem a stołówką wpisano placyk z dwoma stołami do tenisa stołowego.
Projekt uwzględnia istniejące rozwiązania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wjazdy na parking zabezpieczone są przez zamykane bramy .
Zieleń i szatę roślinną zaprojektowano w oparciu o zieleń istniejącą.


3.6. OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cały projektowany teren jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.


3.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
Powierzchnia terenu w granicach opracowania w tym: 27 247 m2

Projektowana powierzchnia terenów zielonych 7 617 m2

Powierzchnia istniejącej zabudowy 4 255 m2

Powierzchnia projektowanej zabudowy 838 m2

Powierzchnia projektowanych ścieżek pieszych i placów 4 907 m2

Powierzchnia projektowanych dróg dojazdowych i parkingów 4 394 m2

Powierzchnia projektowanych boisk sportowych (nawierzchnia poliuretanowa) 1 626 m2

Powierzchnia projektowanych boisk sportowych (nawierzchnia ze sztucznej trawy) 2 698 m2

Powierzchnia projektowanych boisk sportowych (nawierzchnia piaskowa – piasek morski) 912 m23.8. SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW

Projektowane obiekty kubaturowe:
Sala sportowa 36m x 18m (z wyposażeniem) z zapleczem ~1300m2

Projektowane urządzenia terenowe:
Mur oporowy h=~1m - 63m
Ogrodzenie dookoła terenu h=2m - 733m
Ławki rekreacyjne długości ~2m – 35szt.
Ławki rekreacyjne - 64m

Projektowane urządzenia sportowe:
Bramki 5m x 2m (stalowo-drewniane) – 2szt.
Łapacze piłek h=4m, l=88m
Ogrodzenie dookoła boiska h=4m, l=110m
Komplet koszy do koszykówki wraz z konstrukcją – 1kpl.
Komplet słupków i siatki do siatkówki plażowej – 2kpl.
Komplet słupków i siatki do tenisa – 1kpl.
Zewnętrzny stół do tenisa stołowego – 2szt.
Piaskownica skoczni w dal – 1szt.

Projektowana zieleń wysoka:
Projektowane nasadzenie lipy – 16szt.

ZOBACZ PLAN
Plany rozwoju szkoły...

3.0. OPIS KONCEPCJI Z BILANSEM TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza Stanisława Pasierba w Tczewie.
ul. Gdańska 17
83-110 Tczew

3.1. DANE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1.1. Inwestor:
STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE
ul. J. Dąbrowskiego 18

3.1.2. Biuro projektowe:
ARCHITEKT RAFAŁ JACASZEK
LIPOWA 23
10-065 OLSZTYN

3.1.3. Lokalizacja inwestycji:
DZIAŁKI NR: 195/3 ; 196


3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
  • Umowa z Inwestorem
  • Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem w skali 1:500
  • Uzgodnienia z inwestorem
  • Obowiązujące przepisy, normy i normatywy projektowania.

3.3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Tematem opracowania jest koncepcja zagospodarowania terenu dla Zespółu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza Stanisława Pasierba w Tczewie.


3.4. OPIS TERENU I ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja realizowana będzie w Tczewie przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza Stanisława Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 na działkach :195/3 ; 196; Obecne zagospodarowanie terenu jest niespójne i wymaga modernizacji poprzez wprowadzenie przestrzeni przeznaczonych do wypoczynku oraz do aktywności fizycznej.
W części północnej istnieje ogród pracowników szkoły przylegający do pomieszczeń mieszkalnych. W części południowo - wschodniej istnieje mały park o dość wyraźnej formie wymagający rewitalizacji.
Przy szkole znajduje się boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej oraz boisko asfaltowe do koszykówki. Teren wokół internatu jest bardzo nieuporządkowany. Dotyczy to w szczególności terenu przylegającego do stołówki.
Działka będąca przedmiotem opracowania jest uzbrojona. Znajdują się na niej nienormatywne drogi dojazdowe oraz zieleń niska i wysoka . Ukształtowanie terenu jest mało zróżnicowane.
Działka stanowiąca obszar zagospodarowania sąsiaduje :
-od strony zachodniej z drogą szybkiego ruchu – Aleją Solidarności.
-od strony północnej z obszarem zabudowy wielorodzinnej.
-od strony wschodniej z ulicą Gdańską.
-od strony południowej z obszarem zabudowy wielorodzinnej.


3.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zachowuje istniejące wjazdy na teren działki Wjazd na teren działki od strony ulicy Gdańskiej oraz Jedności Narodu. Dojazd do internatu zaprojektowano jako ciąg
pieszo- jezdny po stronie zachodniej. Przy obecnym wjeździe zaprojektowano parking na 38 samochodów. Parkingi dla gości hotelowych zlokalizowano w ilości 22 miejsc w pobliżu internatu.
Od strony wschodniej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sali zaprojektowano lokalizacje nowej sali sportowej która wraz z istniejącymi budynkami tworzy ramy placu apelowego. Wzdłuż placu zaprojektowano boisko do tenisa ziemnego , dwa boiska do siatkówki plażowej , boisko do piłki nożnej 60 x40 m , boisko do koszykówki oraz rzutnie do pchnięcia kulą.
W części zachodniej przeprojektowano istniejący park wprowadzając nowy ciąg pieszo-jezdny łączący internat z ulicą Gdańską . Zaprojektowano ścieżki i place wypoczynkowe.
W patio między internatem a stołówką wpisano placyk z dwoma stołami do tenisa stołowego.
Projekt uwzględnia istniejące rozwiązania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wjazdy na parking zabezpieczone są przez zamykane bramy .
Zieleń i szatę roślinną zaprojektowano w oparciu o zieleń istniejącą.


3.6. OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cały projektowany teren jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.


3.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
Powierzchnia terenu w granicach opracowania w tym: 27 247 m2

Projektowana powierzchnia terenów zielonych 7 617 m2

Powierzchnia istniejącej zabudowy 4 255 m2

Powierzchnia projektowanej zabudowy 838 m2

Powierzchnia projektowanych ścieżek pieszych i placów 4 907 m2

Powierzchnia projektowanych dróg dojazdowych i parkingów 4 394 m2

Powierzchnia projektowanych boisk sportowych (nawierzchnia poliuretanowa) 1 626 m2

Powierzchnia projektowanych boisk sportowych (nawierzchnia ze sztucznej trawy) 2 698 m2

Powierzchnia projektowanych boisk sportowych (nawierzchnia piaskowa – piasek morski) 912 m23.8. SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW

Projektowane obiekty kubaturowe:
Sala sportowa 36m x 18m (z wyposażeniem) z zapleczem ~1300m2

Projektowane urządzenia terenowe:
Mur oporowy h=~1m - 63m
Ogrodzenie dookoła terenu h=2m - 733m
Ławki rekreacyjne długości ~2m – 35szt.
Ławki rekreacyjne - 64m

Projektowane urządzenia sportowe:
Bramki 5m x 2m (stalowo-drewniane) – 2szt.
Łapacze piłek h=4m, l=88m
Ogrodzenie dookoła boiska h=4m, l=110m
Komplet koszy do koszykówki wraz z konstrukcją – 1kpl.
Komplet słupków i siatki do siatkówki plażowej – 2kpl.
Komplet słupków i siatki do tenisa – 1kpl.
Zewnętrzny stół do tenisa stołowego – 2szt.
Piaskownica skoczni w dal – 1szt.

Projektowana zieleń wysoka:
Projektowane nasadzenie lipy – 16szt.

ZOBACZ PLAN
©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.