Janusz Stanisław Pasierb...Życie...

Ks. Janusz Pasierb - jeden z najznakomitszych twórców współczesnej kultury polskiej o międzynarodowym rozgłosie, wybitny uczony, historyk i znawca sztuki, poeta, eseista, homiletyk i kaznodzieja, juror konkursów literackich i plastycznych, wykładowca uczelni krajowych i zagranicznych, członek wielu towarzystw naukowych i redakcji czasopism, laureat licznych odznaczeń i nagród państwowych.

Wyruszając w świat W dniu Pierwszej Komunii W pelplińskiej kanonii

Urodził się 7 stycznia 1929 roku w Lubawie (obecnie woj. warmińsko-mazurskie) w rodzinie nauczycielskiej. Dzieciństwo spędził w Tczewie, lata okupacji w Żabnie k. Tarnowa. Po ukończeniu tczewskiego Liceum Ogólnokształcącego w 1947 r., rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, które ukończył w 1952 r. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w Grudziądzu i Redzie. Naukę kontynuował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz Uniwersytecie Kantonalnym we Fryburgu (sztuka kościelna, polonistyka, archeologia, historia kultury, patrologia).
Podczas jednego z powrotów do Rzymu Na najwyższych pokojach - w rozmowie z papieżem Janem Pawłem II

W 1957 r. uzyskał doktorat z teologii, w 1962 r. doktorat z archeologii, w 1964 r. habilitował się na Wydziale Historycznym UW, w 1972 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1982 r. - profesora zwyczajnego.

Podczas prymicji Wincentego Pytlika Udzielając sakramentu ślubu w kaplicy Dzieciątka Jezus w Warszawie Podczas konsekracji biskupiej ks. abp. Henryka Muszyńskiego

W 1963 r. został profesorem historii sztuki w WSD w Pelplinie, w 1965 r. - docentem naukowym i kierownikiem Katedry Historii Sztuki ATK oraz profesorem homiletyki w WSD w Pelplinie.

Po nominacji na docenta w ATK W rozmowie z klerykami w pelplińskiej kanonii Gratulacje dla o. Jana Golonki po egzaminie doktoranckim

Odbył liczne podróże po całej Europie, Bliskim Wschodzie, północnej Afryce, Ameryce Płn. i Płd.

W gronie naukowców hinduskich Podczas spotkania z Witoldem Gombrowiczem W rozmowie z bratem Roger z Taize

Należał do wielu stowarzyszeń naukowych w Polsce i za granicą. Był członkiem m. in.: Papieskiej Komisji Ochrony Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła, Europejskiego Centrum Kultury, Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego PEN - Clubu, Rady Kultury przy Prezydencie RP.
Na dworcu w Tczewie w czasie pobytu prof. Jana Miodka Ważne rozmowy w przerwie konferencji

Jako poeta debiutował w 1972 r. na łamach "Tygodnika Powszechnego". Opublikował kilkanaście zbiorów poezji. Jego wiersze tłumaczono na angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i rosyjski.

Wykład na Zamku Królewskim w Warszawie Podczas inauguracji Fundacji "Pro arte sacrum" w Gdańsku Wykład w Częstochowie na sesji "Sacrum w literaturze"

W 1982 r. otrzymał godność Prałata Honorowego Jego Świątobliwości, w 1990 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 1991 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. Zmarł w Warszawie 15 grudnia 1993 r., pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pelplinie.

Chwila przerwy podczas kręcenia w Kanadzie filmu wg dramatu Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera" W kanadyjskim parku Po zdrowie - przed sanatorium w Bad Reichenhall

W 1994 r. imię ks. Pasierba nadano Liceum Ogólnokształcącemu w Pelplinie, w 1998 r. - Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.